تماس با ما

نشانی: کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی (ره)، موسسه تحقیقات خاک  و  آب

صندوق پستی:  311-31785

کدپستی:   3177993545

تلفن:  36201900-026         5-36203502-026

دورنگار:  36210121-026

ایمیل:   info.swri@areeo.ac.ir

وبسایت:  www.swri.ir


 


 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0