دستورالعمل تولید محصولات گواهی شده  

 

 


   کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی به عنوان برآیندی از کیفیت خاک، آب، نهاده ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می باشد. این مهم می تواند با تولید محصولات گواهی شده به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود. «دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» به عنوان راهنمایی برای اخذ استاندارد تشویقی و راهکاری برای تولید محصولات گواهی شده، در سال 1397 مورد بازنگری مجدد قرار گرفت. این دستورالعمل با بهره مندی از سامانه های نوین، ساده سازی فرآیندها و استفاده از خدمات رسان ها و شرکت های تخصصی، فرایند دریافت نشان حد مجاز را تسهیل و تسریع نموده است. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی محصولات گواهی شده و ارگانیک به آدرس cerganic.maj.ir می توان مراجعه نمود.
   برای اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز آلاینده ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعمل های فنی تولید محصولات گواهی شده متناسب با استاندارد آن کاملاً مشهود بود. به همین دلیل تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دفتر محیط زیست و سلامت غذا منعقد گردید که بر اساس قراردادی تهیه و تدوین و دستورالعمل محصولات گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی واگذار گردید تا در قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد. این دستورالعمل ها با مشارکت مؤسسات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به ویژه مؤسسه تحقیقات خاک و آب، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و به درخواست دفتر محیط زیست و سلامت غذا در حال تهیه و تدوین می باشد که شامل محصولات 16 گانه لوبیا، کاهو، سیب زمینی، پیاز، هندوانه، خربزه، پرتقال، نارنگی، خرما، گندم، ذرت، کلزا، انگور، کاهو، اسفناج، پسته می باشد که تا کنون دو پیش نویس از آن به سازمان ارسال شده است و در مرحله اخذ نظرات مؤسسات تحقیقاتی و بخش های تحقیقاتی جهت تکمیل و تایید نهایی است. که در ذیل نمونه از تصاویر تهیه نسخه پیش نویس دوم ارائه می گردد.

 

نمونه ای از پیش نویس نسخه دوم کلزا و لوبیا

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0