معاون پژوهش،  فناوری و انتقال یافته ها

 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 

hrezaei.jpg

 

 

 

دکتر فرهاد مشیری.jpeg

 

دکتر حامد رضائی   دکتر فرهاد مشیری

 

 

دکتر حامد رضائی
________________________________________
تحصیلات: دکتری خاکشناسی
________________________________________
 ایمیل:  
rezaei_h@yahoo.com 
________________________________________

رزومه کاری (C.V)

 

 

 

دکتر فرها مشیری
________________________________________
تحصیلات: دکتری شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه
________________________________________
 ایمیل: 
fa.moshiri@yahoo.com
________________________________________
رزومه کاری  (C.V)

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0