پیشکسوتان موسسه تحقیقات خاک و آب 

 

 


دکتر حسن مسیح آبادی دکتر محمد رضانیا

مرحوم مهندس جلال فاموری

دکتر محمدحسن روزی طلب

بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر بدانیم بیشتر  بدانیم
       
   
دکتر حمید سیادت مرحوم مهندس سالار افصح محلاتی دکتر عباس فرشاد دکتر مهدی محمدی

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0